Om gården

Den här gården i Alsta by bebyggdes enligt skrifterna på 1600-talet. Det var då en bondgård som hörde under gården Höja i Örsundsbro.
1946 flyttade den svenske militären Nils de Maré med familj till Alsta från Tyskland. Då byggdes trädgårdsmästeriet upp som komplettering till jordbruket och flera personer var anställda på gården.

1954 köpte trädgårdsmästare John Holmberg med hustru Ester gården som då avstyckats till nuvarande storlek på 3 ha. Det var mestadels grönsaker som odlades. Växthusen var inte så stora men bänkgården var imponerande och mycket odlades på friland. Produkterna såldes till stor del på torget i Uppsala.

1972 blev vi, Per och Margareta Palmén, ägare till fastigheten och vid sidan av Pers anställning som trädgårdsarkitekt började vi odla sommarblommor och tomater. I början av 70-talet rev vi ett växthus på 1500 m2 som flyttades till Alsta. Det användes för odling av framförallt tomater som såldes i parti. Ytterligare ett par växthus uppfördes liksom ett packrum/garage. Ett rätt stort antal sommarblommor drevs upp årligen och såldes till butiker i Uppsala och även hemma i trädgården. Tomaterna odlades, som man då sa, giftfritt.

1986 avslutades den epoken då uppvärmningen med olja blev för dyrbar.Efter ett års planerande och ombyggnad öppnades Alsta Trädgårdar år 2000. Sedan dess är anläggningen ett ständigt pågående projekt.
 

Margareta och Per Palmén, Alsta Trädgårdar, Alsta by, Örsundsbro Tel: 070 2923837 Epost: